Termeni și condiții

Coloana de sumar din partea dreaptă nu face parte din termeni și condiții

Preambul

S.C. Compusib S.R.L oferă accesul la site-ul și utilizarea site-ului openapi.ro doar sub rezerva acceptării de către tine a acestor termeni și condiții. Prin accesarea, utilizarea sau obținerea oricărui conținut, date, materiale, informații, produse sau servicii prin openapi.ro, ești de acord să respecți acești Termeni. S.C. Compusib S.R.L își rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și de a retrage în parte sau în întregime Termenii și Condițiile. În cazul în care nu ești de acord, te rugăm să părăsești imediat site-ul openapi.ro

Utilizarea serviciului nostru implică acceptarea în întregime a acestor Termeni de utilizare.

Principii De Interpretare

Cuvintele folosite în cadrul contractual curent (Termeni și Condiții, Contract, eventualele acte adiționale și Anexe) în forma la singular, vor include și pluralul, cuvintele folosite în forma la plural vor include și singularul și utilizarea unui termen la un gen va include și celalalt gen. Cuvintele care denotă persoane și adresări la persoana a doua, vor include persoane fizice, persoane juridice, corporații, asociații precum și orice altă formă de asociere juridică și comercială. Termenii "includ" și "inclusiv" au semnificația de enumerare și nu de limitare și nu vor fi interpretați restictiv. Orice referință la "anexa" sau "act adițional" este efectuață în conformitate cu o anexă sau act adițional al contractului de adeziune.

'When I use a word,' Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, 'it means just what I choose it to mean — neither more nor less.'

Utilizarea serviciilor openapi.ro

Ești responsabil pentru păstrarea securității și confidențialității informațiilor de acces pe acest site (parole și nume de utilizator, chei API, precum și orice alte modalități de autentificare și accesare a serviciilor openapi.ro). Dacă ai înstrăinat sau ți-au fost sustrase prin orice modalitate datele de acces la contul tău, vei fi răspunzător de utilizarea acestora, indiferent dacă aceasta se face cu sau fără voia ta. Ești de acord să fii responsabil pentru toate activitățiile desfășurate pe acest site, openapi.ro.

Ești responsabil de păstrarea în siguranță a datelor de acces la serviciu (parole etc), precum și de utilizarea serviciului în concordanță cu legile în vigoare.

S.C. Compusib S.R.L își rezervă dreptul de a restricționa accesul la contul tău în următoarele cazuri:

 1. încercarea de fraudă sau frauda de a ocoli măsurile de securitate ale site-ul, de a sustrage informații despre alți utilizatori
 2. încercarea de fraudă sau frauda de a copia site-ul și de a-l reproduce în întregime sau în parte, accesul neautorizat - inclusiv tentativa - pe serverele S.C. Compusib S.R.L
 3. crearea de conturi multiple pentru aceeași persoană juridică cu scopul de a beneficia în multiple rânduri de perioada de gratuitate.
 4. întreprinderea de acțiuni care afectează buna funcționare a site-ului openapi.ro
 5. întreprinderea de alte acțiuni care pot fi considerate abuzuri de către S.C. Compusib S.R.L
Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul la serviciul openapi.ro în cazul comiterilor de abuzuri, fraude sau tentative de acces neautorizat.

Punerea la dispoziție a serviciului openapi către terțe părți

openapi se află într-o relaţie de furnizor exclusiv cu tine, abonatul și beneficiarul serviciilor noastre. Îți permitem expres să prezinți datele obținute prin serviciile openapi și la terțe parti în urmatoarele condiții:

 1. Relația noastră contractuală si răspunderea reciprocă ramâne delimitată exclusiv între tine și openapi. Serviciile pe care le pui la dispoziție în cadrul contractelor tale cu terțe parti, se afla în integritate în afara responsabilitații openapi.
 2. Nu poți include răspunderea noastra fața de tine în contractele tale cu terțe părți. De asemenea nu poate reieși niciun fel de răspundere directă sau indirectă a openapi către terțe părți cărora le furnizezi sau le-ai furnizat servicii, în baza accesului tău la openapi.
 3. Poți oferi date obținute de la openapi doar în combinație cu propriile servicii și produse. În acest caz prezentarea datelor de la openapi trebuie sa depindă integral de oferta ta către una sau mai multe terțe părți.
 4. Nu poți vinde servicile openapi ca atare, inclusiv prin redistribuție sau revânzare.
 5. În cazul în care încetează furnizarea de servicii din partea ta către terțe părti ai obligația, să oprești și accesul la openapi, pe care îl are terța parte în baza abonamentului tău la openapi.
 6. Nu este permis să poata să ajungă sau să se afle - chiar și temporar - terțe părți în situația în care ele să beneficieze de acces la openapi fară a beneficia concomitent și de plusvaloarea predominantă adusă de tine în relația cu terțele părti prin:
  1. structurarea și/sau schimbarea ofertelor tale
  2. renunțarea parțiala sau integrală la serviciile furnizate de tine către terțe părți
  3. alte modificări în structura relației tale cu terțe părți
  Aceasta restricție se aplică inclusiv la fiecare terță parte individual.
 7. În cazul Serviciilor și a Produselor (incl. Software) care sunt vândute către terțe părți fără ca aceste terțe părți să beneficieze de o relație comercială constantă cu tine, trebuie ca aceste produse să includă:
  1. Posibilitatea documentată și comunicată de a introduce o cheie noua
  2. Instrucțiuni în cadrul documentației care fac trimitere la "https://openapi.ro" pentru ca terța parte să poata intra în posesia a unei noi chei in cadrul unei relatii directe cu openapi.
  3. În cazul Programelor cu interfață grafică (GUI)
   1. Trebuie să poată fi setată o nouă cheie la secțiunea setări (sau echivalentul ei)
   2. Pe lângă documentație, trebuie să se gasească linkul "https://openapi.ro" în imediata vecinătate vizuală a câmpului ce faciliteaza introducerea unei noi chei (api-key)
   3. Linkul menționat trebuie să fie vizibil concomitent și în apropiere imediată spațială și temporală cu câmpul ce facilitează introducerea unei noi chei
   În cazul softurilor cu interfața pe linie de comanda (CLI) trebuie afișat "https://openapi.ro" ca sursa pentru chei noi:
   1. În fișierul de configurare care a fost livrat cu produsul, în forma de comentariu în imediata vecinatate a setării unde poate fi introdusă cheia.
   2. În echivalentul operatiunilor "-h" și "--help", dacă este afișată opțiunea ce acceptă o cheie openapi.
   3. În una sau ambele situații de mai sus
  4. În cazul în care produsele nu pot fi încadrate în categoria de soft ce deține GUI sau CLI trebuie oferită de tine terțelor părti o altă posibilitate documentată și comunicată de a introduce o noua cheie openapi.
  5. În niciun caz nu se naște din relația ta cu terțe părti o obligație din partea openapi de a furniza acestor terțe părți o cheie nouă.
  6. Nu pot fi vândute chei openapi. (vezi pct. 4). Acceptăm însă să pui o cheie la dispoziție impreuna cu programul tău atâta timp cât te angajezi să deactivezi acea cheie după o perioadă de un an calendaristic de la vânzare, și îți asumi riscurile aferente distribuției cheii.
 8. În cazul în care folosești distribuitori și/sau redistribuitori pentru produsele și/sau servicile tale:
  1. Încadrarea într-o relație comercială constantă (incl. abonamente), sau una de cumpărător-vânzător se va face aplicând - conform cu acest contract - modul în care relația se prezintă beneficiarului final a produselor tale.
  2. Alternativ sau cumulativ poate, fără să constituie o obligație pentru tine, să devina și unul sau fiecare din distribuitori și redistribuitori abonat openapi.
 9. openapi nu are obligația de a detecta terțe părți care accesează situl prin încălcarea prezentului contract. Nu poate fi interpretată accesarea sau posibilitatea accesării openapi în mod neconform cu prezentul contract drept consimțământ implicit sau explicit pentru aceste încălcări ale contractului, fie că ele au avut loc în trecut, fie în cazul în care ele continuă.
 10. Drept terță parte este considerată fiecare persoană care beneficiază de acces la openapi în baza unei chei emise ție. Această încadrare rămane valabilă și atunci când aceeași terță parte este sau a fost în trecut clientul openapi.

Permitem să folosești datele obținute în cadrul abonamentelor pentru clienţii tăi. Este și în interesul nostru să ai succes cu produsele și serviciile tale, inclusiv folosind argumentul "openapi". Trebuie însa ca plusvaloarea produsului sau a serviciului tău, și relația ta cu clienții să fie motivul predominant pentru care aceștia îți cumpăra/abonează produsul sau serviciul.

Responsabilitatea S.C. Compusib S.R.L.

Pentru buna funcționare a site-ului precum și pentru realizarea posibilității de a furniza o gamă largă de servicii, S.C. Compusib S.R.L. colaborează cu terți. Prin utilizarea site-ului și a serviciilor sale înțelegi că S.C. Compusib S.R.L. nu răspunde de momentele de nefuncționare sau de funcționarea defectuoasă a sistemelor terților prin intermediul cărora se realizează serviciile ce necesită apelarea la aceștia, și nici de alterarea, pierderea sau netransmiterea informațiilor transmise prin intermediul acestora. Deoarece identificarea utilizatorilor de internet nu este posibilă, S.C. Compusib S.R.L nu are obligația legală de a verifica informațiile salvate sau furnizate pe site-ul openapi.ro de către utilizatorii acestuia și nu poate fi trasă la răspundere pentru pagubele directe sau indirecte cauzate de aceste informații. Ai luat la cunoștiință și ești acord cu faptul că ești singurul responsabil pentru conținutul informațiilor salvate în, și furnizate prin intermediul site-ului nostru.

Declari în mod expres că înțelegi și că esti de acord cu următoarele:

 1. utilizarea serviciilor site-ului openapi.ro se face pe propria răspundere
 2. serviciile openapi.ro sunt furnizate "așa cum sunt/ca atare"

S.C. Compusib S.R.L. nu oferă nici o garanție că:

 1. serviciile vor corespunde tuturor cerințelor tale
 2. serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori
 3. orice eroare de program va fi corectată

În nici o circumstantă S.C. Compusib S.R.L nu poate fi făcută responsabilă pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din, sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului sau site-ului openapi.ro

Ne străduim să furnizăm un serviciu de încredere și de calitate, dar nu putem garanta.

Prezentul document "Termeni și condiții" alcătuiește întreg cadrul contractual de față și înțelegerea părților, în conformitate cu subiectul înțelegerii și înlocuiesc orice înțelegere, promisiune, ofertă, contract, garanție, scrisă sau orală anterioară, dacă nu este menționat altfel în mod expres.

Acest document reprezintă contractul între noi.

Politica De Confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate respectă drepturile tale de a exercita control asupra informațiilor tale personale.

 1. Nu vom aduna informații personale identificabile, ca de exemplu numele tău, adresa ta de email sau poștală sau numărul de telefon ("Informații personale") fără cunoașterea sau permisiunea ta.
 2. Nu vom divulga informațiile tale personale terților decât daca ne-ai autorizat explicit în acest sens.
 3. Îți permitem să vizualizezi, să corectezi sau să înlături informațiile tale personale și alte informații asociate cu înregistrarea ta ca utilizator al site-ului nostru.
 4. Vom lua măsuri rezonabile pentru a proteja securitatea informațiilor personale pe care le colectăm.
Nu furnizăm informațiile tale personale terțelor părți fără acordul tău.

Datele cu caracter personal vor fi folosite in următoarele scopuri:

 1. Pentru a personaliza serviciul pe care ți-l furnizăm
 2. Pentru a comunica cu tine în privința serviciilor furnizate, actualizărilor acestor servicii și noilor caracteristici sau întreruperi planificate ale serviciului nostru
 3. Pentru a-ți asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului
Îți respectăm dreptul de a dispune de informațiile tale, inclusiv de a ne cere să le ștergem din sistemul nostru.